Informacije

Garancija

Garancijska izjava

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri ležišč ter izbiro kakovostnih in ustreznih materialov daje ob pravilni uporabi 24 mesečno garancijo na vse izdelke. Iz higienskih razlogov je priporočena doba uporabe ležišč od 5 do 7 let. Po tem obdobju priporočamo zamenjavo.

Za uveljavljanje garancije izpolnite priloženi obrazec .Garancija velja od dneva nakupa proizvoda. V primeru reklamacije v 24 mesečnem obdobju uporabe se v podjetju zavezujemo, da bomo ležišče popravili ali zamenjali v največ 45-ih dneh.

Garancije Vam ne moremo priznati v primeru:

 • • v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, spremembe, povzročene s strani kupca),
  • v primeru madežev zaradi plesni,
  • v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu
  Ker je jedro takšnih ležišč iz naprednih žepkastih vzmeti, ki so sama po sebi dovolj prožna, bi z gibljivimi letvicami bil dosežen ravno nasprotni učinek. Tako se za žepkasta ležišča priporoča, da se namestijo na ravno fiksno letveno podlago (neupogljivo) ,enake višine in debeline posameznih delov.•
  • V primeru uporabe dvojnega letvenega dna je dovoljen maksimalen razmak 2-2,5 cm ,tako zagotovimo vzmetnicam enako podporo tudi v sredinskem delu vzmetenja.
  • v primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.
 • Za kupljene razstavne eksponate postelje in ležišča (označeno v predračunu)

Obvezujemo se, da bomo do 3 leta po izteku garancije zagotavljali servisiranje in ustrezne nadomestne dele.

Podjetje Ah Group d.o.o. jamči, da bo zgoraj navedeno ležišče, ob nakupu katerega je kupec dokupil tudi dodatno jamstvo na kakovost, v času veljavnosti le-tega brezhibno deloval v odsotnosti kakršnihkoli napak v zvezi s funkcionalnostjo oz. drugih napak, ki objektivno vplivajo na funkcionalnost, ter se obvezuje, da bo v nasprotnem primeru primerno zagotovilo brezplačna popravila in/ali zamenjavo ležišča z napako z novim (v primeru, da ležišča ni več v prodaji bo podjetje zagotovilo zamenjave za drugo istovrstno ležišče, z najmanj enako specifikacijo funkcionalnosti). V kolikor se ležišče z napako, ki uživa dodatno jamstvo na kakovost, ne popravi in/ali zamenja na ustrezen način v roku 45 dni od prejema ležišča, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje kupnine.

Dodatno jamstvo na kakovost izrecno ne velja:

 • za napake v funkcionalnosti, ki nastanejo izven razlogov podjetja – zunanji vplivi (vključno z nepravilno uporabo ležišča, poškodbami nastalimi po krivdi oz. iz malomarnosti s strani kupca ali tretje osebe, nepooblaščeni posegi v ležišče, višje sile, itd.),
 • za potrošni material 
 • v primeru subjektivnega nezadovoljstva kupca z ležišče (dodatno jamstvo na kakovost ne izključuje pravice do odstopa potrošnika brez razloga v primeru sklenitve pogodb na daljavo),
 • t.i. »kozmetičnih napak«, ki ne vplivajo na funkcionalnost ležišča in so povezane z dolgotrajno rabo ležišča.

Uveljavitev pravic iz naslova dodatnega jamstva na kakovost je enostavno in stroškovno učinkovitejše za kupca, saj je v času celotne veljavnosti le-tega dokazno breme glede prisotnosti napak, ki so krite z vsebino dodatnega jamstva, na podjetju.

Pojasnila:

V primeru nakupa ležišča skupaj z podaljšano garancijo podjetja kupec pridobi poleg brezplačno dane 2-letne polne garancije  tudi možnost nakupa dodatnega jamstva na kakovost. V tovrstnem primeru je vrstni red poteka garancij/jamstev na jedro ležišča sledeč: 

 • 2-letna prostovoljna garancija, 
 • 2-letno ali 3-letno dodatno jamstvo na kakovost, 
 • 12-letno podaljšano jamstvo s participacijo.

Dodatno jamstvo na kakovost v nobenem primeru ne izključuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz naslova morebitne zakonske garancije za brezhibno delovanje (v kolikor je slednja dana skladno z zakonodajo) in/ali odgovornosti prodajalca za stvarne napake na blagu in/ali morebitnih drugih zakonskih pravic, temveč se obravnava kot dodatna post-prodajna storitev, katera potrošniku omogoča dodatne pravice in ugodnosti, poleg tistih, ki so določene z zakonom oz. pridobljene na drugi podlagi. Pravice iz naslova dodatnega jamstva je moč uveljaviti zgolj ob predložitvi ležišča (kjer je to ob upoštevanju tehničnih lastnosti izdelka primerno), ob katerem je bil nakup jamstva opravljen skupaj z originalnim računom iz katerega je razviden tako nakup ležišča kot tudi dodatnega jamstva na kakovost prav tako pa je ob predložitvi zahtevka za uveljavljanje pravic predstavniku podjetja (npr. prodajalcu) potrebno opisati napako. V nasprotnem primeru pravic iz naslova dodatnega jamstva na kakovost ni mogoče uveljaviti.

Kupec lahko pravice iz naslova dodatnega jamstva na kakovost uveljavi:

 • v primeru nakupa na enem izmed prodajnih mest prodajalca, kjer je bil nakup opravljen;
 • v primeru nakupa na daljavo (telefonska prodaja, internetna prodaja, itd.) pokliče na telefonsko številko 040 851 150 oz. kontaktira podjetje prek elektronskega naslova info@outlet-lezisc.si kjer prejme dodatna navodila;

Pravice iz naslova dodatnega jamstva na kakovost je moč uveljaviti zgolj v Republiki Sloveniji.

loader